Oldalunk a med12.hu több féle cookie-t és funkcionalitást használ, hogy a legjobb élményt nyújtsa vásárlóinak. Az elfogadom gombra kattintva beleegyezik a cookie-k használatába. További információért olvassa el: az adatkezelési tájékoztatót és a használt cookie-kat itt valamint az áltálános szerződési feltételeinket itt.

Termékek Menü

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

a "MED12 Sport & Medical." Kft. www.med12.hu webáruházában 

folytatott kereskedelmi tevékenységével kapcsolatban

 

(2020. január 1-től hatályos)

 1. BEVEZETÉS

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) szabályozzák a "MED12 Sport & Medical." Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-353403/4, székhely: 1136, Budapest, Pannónia utca 35-37. (a továbbiakban: „Társaság”) által üzemeltetett www.med12.hu weboldalon elérhető webáruház (a továbbiakban „Webáruház”) használatát, működését, amelynek során lehetőség van a Webáruház kínálatában levő termékek (a továbbiakban: „Termék” vagy „Termékek”) megvásárlására.

A Webáruházban történő vásárlással Társaságunk és a vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) között Szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) jön létre. A Szerződés tartalmát jelen ÁSZF, a vonatkozó jogszabályok és a Webáruház felületén található adott termékre vonatkozó részletes tájékoztatás határozza meg. Az ÁSZF a Társaságunk és Vásárló között létrejövő Szerződés részét képezi. A Vásárló a jelen ÁSZF-et a vásárlás előtt köteles megismerni és azt elfogadni.

Társaságunk és a Vásárló között létrejövő Szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), utóbb nem lesz hozzáférhető. 

Társaságunk nem rendelkezik magatartási kódexszel. A Szerződés nyelve a magyar.

 1. TÁRSASÁGUNK ADATAI

Cégnév: "MED12 Sport & Medical." Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-353403/4

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Székhely: 1136, Budapest, Pannónia utca 35-37

Üzlethelyiség: 1126 Budapest, Királyhágó utca 8.

Postacím: 1126 Budapest, Királyhágó utca 8.

Adószáma: 11523354-2-41

E-mail: med12@med12.hu

Telefonszám: 06 (1) 489 3314

Honlap: www.med12.hu

 1. ÜZLET / ÜGYFÉLSZOLGÁLAT – 1126 Budapest, Királyhágó utca 8.

Hétfőtől –csütörtökig 8:00-18:00 óra között

Pénteken 8:00-17:00 között

E-mail: med12@med12.hu

Telefon: +36 (1) 489 3314 

Fax szám: +36 (1) 489 3315 

 1. TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI

A tárhelyszolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft

A tárhelyszolgáltató cégjegyzékszáma: 09-09-020636

A tárhelyszolgáltató székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Telefonszám: +36 (1) 234 5011

E-mail: info@shoprenter.hu

 1. FOGALMAK

Termék: a Webáruházban kínálatában szereplő értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Felek: Társaságunk és a Vevő együttesen.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

Szerződés: Társaságunk, mint eladó és a Vásárló, mint vevő között a Webáruházon keresztül távollevők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz) igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Vásárló: a Webáruházon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő természetes vagy jogi személy, vagy jogi személynek nem minősülő társaság.

 1. TÁJÉKOZTATÁS A TERMÉK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAIRÓL

A Webáruházban megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termék mellett szereplő tájékoztatóban adunk részletes leírást. Az egyes termékekre vonatkozó leírások tájékoztató jellegűek, a képek pedig esetenként illusztrációk!

Ha a vásárlás előtt a termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésre. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - a magyar nyelvű terméktájékoztatóját és használati utasítását a termékhez mellékeljük. Ha a Vásárló véletlenül nem kapná kézhez, a termékkel együtt a kötelező használati utasítást, azt kérjük haladéktalanul jelezze ügyfélszolgálatunkon. 

 1. ÁRAK

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t, esetenként 5%-os ÁFÁ-t tartalmaz. A termékek vételára nem tartalmazza a szállítás költségét. 

Amennyiben bármely termék vonatkozásában akciós ár kerül bevezetésre, Társaságunk a Webáruház felületén tájékoztatja a Vásárlót az akcióról.

 1. HIBÁS ÁR

Társaságunk megtesz mindent azért, hogy a Webáruházban feltüntetett adatok (vételár, termék elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek, azonban előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – a Webáruházban adott termék vételára hibásan kerül feltüntetésre. Ez esetben a Társaság nem köteles a terméket a hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés a Felek között. 

Amennyiben a Vásárló, azaz Ön hibás áron tenne ajánlatot, és a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő ajánlattétel (megrendelés) esetén Társaságunk munkatársa felhívja a Vásárló figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. A Vásárló a hibás ár helyett a Társaságunk által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

 1. DIGITÁLIS ADATTARTALOM MŰKÖDÉSE ÉS AZ ALKALMAZANDÓ MŰSZAKI INTÉZKEDÉSEK

Társaságunk Webáruháza a Shoprenter alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Társaság nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 1. AZ ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

A megrendelés véglegesítése előtt a Vásárlónak folyamatosan lehetősége van arra, hogy az általa bevitt adatokat módosítsa. A Vásárló felelőssége, hogy az által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, mert a megadott adatok alapján kerül sor a számlázásra és a megvásárolt termék kiszállítására.

A megrendelés elküldésével a Vásárló tudomásul veszi, hogy Társaságunk jogosult a Vásárló hibás, pontatlan adatbeviteléből eredő minden kárát és költségét a Vásárlóra hárítani. Társaságunk a hibás, pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítéséért való felelősségét kizárja. A rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége akadályozhatja a visszaigazolás kézbesítését, ami gátolhatja a szerződés létrejöttét.

 1. A VÁSÁRLÁS MENETE

A Szolgáltatás igénybevétele regisztrációval és regisztráció nélkül is lehetséges.

A főoldalon található „Regisztráció” menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A „Tovább” gomb megnyomásával a regisztráció megtörténik. A regisztrációról visszaigazoló e-mail érkezik a Vásárló megadott e-mail címre. A regisztráció során megadott adatok tárolásra kerülnek, és a legközelebbi vásárlás alkalmával a Vásárlónak a regisztrált e-mail cím és jelszó megadásával már csak be kell jelentkeznie.

A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a Webáruház kínálatából válasszon és a kiválasztott terméket megvásárolja. A Vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak ismertetőjét. Amennyiben a Vásárló az adott terméket meg kívánja vásárolni, úgy az adott termékhez tartozó „Kosár” gombra kattintva a terméket a Vásárló a virtuális kosárba helyezi. A Vásárlónak a „Kosár” funkció felületen, a „Megtekintés” gombra kattintva lehetősége van ellenőrizni a kosárba helyezett termékeket, továbbá a várható szállítási költségeket, ellenőrizheti a termék árát, a mennyiséget, illetve módosíthatja „Kosár” tartalmát. Amennyiben nem kívánja módosítani a „Kosár” tartalmát, úgy a Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a „Kosár” felületről a „Pénztár” funkciót válassza. Amennyiben a „Kosár” tartalmának megtekintése után a Vásárló úgy dönt, hogy még további termékeket szeretne a kosárba helyezni, a „Vársárlás folytatás” gomb választásával folytathatja a vásárlást. Ha a Vásárló nem szeretne további terméket vásárolni, és ellenőrizte a megvásárolni kívánt termék darabszámát, illetve a Vásárló mindent rendben talál, a „Tovább a pénztárhoz” gombra kell kattintania. Ezt követően a Vásárlónak lehetősége van arra, hogy regisztrált vásárlóként bejelentkezik vagy – amennyiben erre még nem került sor – regisztrál vagy a regisztráció nélküli vásárlást választja.

A regisztráció nélküli vásárlás választása esetén a Vásárlónak szintén meg kell adnia a vezetéknevét, keresztnevét, értesítési telefonszámát, e-mail címét, továbbá számlázási és szállítási címét, mely adatok ebben az esetben nem kerülnek tárolásra.

A vásárlás típusának kiválasztását illetve a vásárlás típusától függően a szükséges adatok megadását követően a „Tovább" gombra kattintva a Vásárlónak lehetősége van a szállítási és fizetési mód kiválasztására. A rendelése elküldése előtte a Vásárló még egyszer ellenőrizheti a megvásárolni kívánt termék árát, szállítási költségét, illetve a szállítási és számlázási adatokat, valamint megjegyzést is küldhet a megrendelésével kapcsolatban „Rendelés összesítése” funkció használatával.

 1. AJÁNLATTÉTEL – A RENDELÉS LEADÁSA

A megrendelés leadására, azaz ajánlat elküldésére a „Megrendelés” gombra kattintással kerül sor. A Webáruházban történő megrendeléssel a Vásárló minősül ajánlattevőnek. A Vásárló és Társaságunk között a Szerződés a Vásárló megrendelés elküldésével tett ajánlatának Társaságunk általi elfogadásával jön létre jelen ÁSZF rendelkezései szerint. A megrendelés leadása Társaságunk általi visszaigazolása esetén a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 1. SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE – A RENDELÉS FELDOLGOZÁSA

A Webáruház köteles a Vásárló részére a megrendelést e-mailben visszaigazolni. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, méretét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. A visszaigazoló e-mail a Webáruház részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Webáruház és a Vásárló között. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg a Webáruháztól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. 

Ha a Társaság a Szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a Szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésre, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

Ha a Vásárló rendelését már elküldte a Társaságunk részére, és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt egy (1) munkanapon belül jeleznie kell a Társaságunk ügyfélszolgálatán, ellenkező esetben jelen ÁSZF X. szakaszában foglaltak az irányadóak. 

 1. FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK

Személyes átvétel esetén: készpénzes és bankkártyás fizetés

Személyes átvétel esetén a terméket a 1126 Budapest, Királyhágó u. 8. szám alatti üzletünkben veheti át, miután erről értesítést küldünk Önnek, ahol van lehetőség készpénzes és bankkártyás fizetésre is. Ebben az esetben semmilyen egyéb költség nem merül fel, csak a termék vételára. 

Utánvétes küldemény esetén: készpénz fizetés (hamarosan kártyával is fog tudni fizetni)

Utánvétes küldemény esetén külön pénzkezelés díját a szállítási költség tartalmazza, plusz pénzkezelési díj nem kerül felszámításra.

Online bankkártyás fizetés: online bankkártyás fizetés választása esetén a CIB Bank fizetési oldalára irányítjuk, ahol gyorsan, kényelmesen és biztonságosan fizetheti ki a választott termékek ellenértékét. Bővebb információt a következő linken talál: https://www.med12.hu/banki_fizetesi_tajekoztato

Az összeg beérkezése után – választása szerint - feladjuk csomagját, melyet futárszolgálat szállít ki Önnek.

 1. SZÁLLÍTÁS

 • Személyes átvétel

Személyes átvétel esetén a terméket a 1126 Budapest, Királyhágó u. 8. szám alatti üzletünkben veheti át, miután erről értesítést küldünk, ahol van lehetőség készpénzes és bankkártyás fizetésre is. Ebben az esetben semmilyen egyéb költség nem merül fel, csak a termék vételára.

A Termék az Önnek küldött értesítésben foglalt határidőn belül vehető át.

 • Kiszállítás

A Termék közvetlen kiszállítását, azaz a szállítási címre történő eljuttatását a GLS futárszolgálat (a továbbiakban: „futárszolgálat”) végzi. A kínált szolgáltatás kifogástalan biztosításához szállítási cím, az e-mail cím és esetlegesen a mobil telefonszám pontos megadása szükséges.

A csomag feladásakor, a futárszolgálat rendszeréből e-mail értesítést küld a csomag érkezésének várható időpontjáról, csomagszámmal, utánvét összegével, és akár a kiszállítás időpontja módosításának lehetőségével, weboldal elérhetőségeivel, jelszóval. 

A kézbesítés napjának reggelén újabb értesítést küld a futárszolgálat, a csomag várható kézbesítésének 3 órás időintervallum meghatározásával. Mobiltelefonszám megadása esetén sms értesítést is küld a futárszolgálat. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik jellemzően 8-17 óra közötti időszakban. Ha a futárszolgálat nem talál senkit a megadott címen, értesítést hagy, és a Vásárló az abban megadott telefonszámon érdeklődhet a diszpécsertől a csomag után. 

A GLS szolgáltatásairól részletesen itt: https://www.med12.hu/vasarlasi_feltetelek_5

A GLS ügyfélszolgálatának elérhetősége:

hétfőtől- péntekig 7-20 óráig

Telefon: 36-1-802 0265 (normál tarifával hívható belföldi szám).

 • Szállítási díj:

Utánvétes küldemény esetén (amennyiben nem haladja meg a csomag a 10 kg-ot)

 • 0-30.000 Ft közötti vásárlás esetén a szállítási költség bruttó 1790 Ft
 • 30.001 Ft-tól ingyenes

Online bankkártyás fizetés esetén (amennyiben nem haladja meg a csomag a 10 kg-ot)

 • 0-30.000 Ft közötti vásárlás esetén a szállítási költség bruttó 1590 Ft
 • 30.001 Ft-tól ingyenes

Utánvétes küldemény esetén (amennyiben meghaladja a csomag a 10 kg-ot)

 • 10kg felett bruttó 3190 Ft

Online bankkártyás fizetés esetén (amennyiben meghaladja a csomag a 10 kg-ot)

 • 10kg felett bruttó 2790 Ft

 

Csere csomag

Amennyiben a termék nem megfelelő méretű abban az esetben mód van a termék cseréjére. Ennek módja, hogy kiküldjük a megfelelő méretű terméket csere csomag címkével, és a futár a csomag kézbesítésével egyidejűleg elhozza az eredeti terméket amelyet kérünk előre becsomagolni.

Ennek költsége 2990 Ft

Abban az esetben ha a mi hibánkból (nem a megrendelt méretű terméket küldtünk ki) adódik a csere, akkor ezt a költséget mi fedezzük. Abban az esetben amennyiben a Vásárló hibájából adódik a rossz méret rendelése (pl.: méret nem kiválasztása) ekkor a Vásárlót terheli a csere csomag költsége. 

 

Higiénia termék

Szeretnénk felhívni figyelmét a higiénia termékekre vonatkozó elállási jogra. Csak az eredeti csomagolásában, felpróbálás nélküli állapotában áll módunkban cserélni a rendelt terméke(ke)t, vagyis ameddig a terméket még nem vette használatba. A felbontott csomagolású és felpróbált termékeket higiéniai okokból nem áll módunkban cserélni. Ide vonatkozó rendelet: 45/2014-es kormányrendelet 29.§ (1). 

A feltüntetett díjak utánvét esetén a pénzkezelés költségét is magában foglalja. 

 

A munkanapokon 14 óráig leadott és kifizetett rendelések illetve leadott utánvétes rendelések- amennyiben raktáron van - 1 napon belül kisszállításra kerülnek. Azon termékeink szállítási határidejéről, amelyek nincsenek raktáron azokat igyekszünk 5 munkanapon belül szállítani, amennyiben erre nincs módunk akkor erről e-mailben tájékoztatást küldünk.

Munkaszüneti napokon és hétvégén nincs kiszállítás.

https://www.med12.hu/szallitas_fizetes

 1. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt a Társaságunk a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

 

 1. ÁRUÁTVÉTEL ÉS CSERE

Amennyiben futárszolgálattal kapja meg az árut, úgy a csomag sértetlenségét a kézbesítő előtt a Vásárló köteles ellenőrizni. Sérült csomag esetén javasoljuk a jegyzőkönyv felvételét. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséből eredően jegyzőkönyv hiányában nem áll módunkban elfogadni. A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza. 

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a Vásárlóra terheljük. 

Amennyiben a termék nem megfelelő méretű abban az esetben mód van a termék cseréjére. Ebben az esetben kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a III. szakaszban írt elérhetőségünk egyikén.

 

 1. A FOGYASZTÓ ELÁLLÁSI JOG

A fogyasztó Vásárlót a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) alapján termék vásárlása esetén elállási jog illeti meg. A fogyasztó Vásárló a termék átvételétől számított tizennégy (14) naptári napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Fogyasztónak nem minősülő vásárló nem élhet indokolás nélküli elállási joggal.

Ha a fogyasztó Vásárló több terméket vásárol és ezek eltérő időpontban kerülnek szolgáltatásra, illetve ha a termék több darabból vagy tételből áll, akkor a fogyasztó Vásárló az utoljára szolgáltatott darabnak az átvételéről számított tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja az elállás jogát. A fogyasztó Vásárló az elállási jogot egyébként a szerződés megkötése és a termék átvételének a napja közötti időszakban bármikor gyakorolhatja.

A fogyasztó Vásárló az elállási jogát az elállásra vonatkozó kifejezett nyilatkozata után gyakorolhatja. Nyilatkozat minta: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/7822

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó Vásárló az elállási nyilatkozatát a tizennégy (14) napos határidőn belül elküldi a Társaságunknak. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztó Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a Rendeletben és jelen ÁSZF-ben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

 

Társaságunk kötelezettségei a fogyasztó Vásárló elállása esetén

Ha a fogyasztó Vásárló a Rendelet és jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően határidőben eláll a Szerződéstől, Társaságunk haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül köteles visszatéríteni a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ide értve a teljesítéssel összefüggésben felmerült valamennyi költséget is, kivéve azt a szállítási díjat, amely a Vásárló által választott legkevésbé költséges fuvarozási módtól eltérő fuvarozási móddal kapcsolatban felmerült többletköltség.

Tehát amennyiben a fogyasztó Vásárló él az elállási jogával akkor a termék árát visszatérítjük de a kiszállítás költsége továbbra is a vásárlót terheli.

Társaságunk a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján azonban Társaságunk a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Amennyiben a Vásárló hibás és/vagy pontatlan bankszámlaszámot vagy posta címet közöl, és ezért Társaságunk nem tud határidőben eleget tenni visszatérítési kötelezettségének, úgy ez esetben a Társaságot a késedelem miatt felelősség nem terheli.

Társaságunk a termék ellenszolgáltatásaként megfizetett összeget mindaddig visszatarthatja, amíg a Vásárló a terméket nem szolgáltatta vissza, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. Nem illeti meg a Társaságot a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

 

A fogyasztó Vásárló kötelezettsége az elállása esetén

Ha a Vásárló a Rendeletben és jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, illetve Társaságunknak vagy társaságunk által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve ha Társaságunk vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A terméket Társaságunk ügyfélszolgálatának a címére kell visszaküldeni. A Vásárló a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

A Vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel, azaz Társaságunk követelheti a fogyasztótól a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését, továbbá azon értékcsökkenés és kár megtérítését, melyek a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból erednek.

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően mozgó vagy álló kép rögzítésére alkalmas eszközzel rögzítésre kerülhet a vissza küldött csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. 

 

Az elállási jog gyakorlásának kizártsága

Társaságunk kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

 1. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

Társaságunk szavatossági és jótállási felelősségére a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, valamint egyéb hatályos magyar jogszabályok irányadóak. 

A fogyasztói tájékoztató jelen szakasza a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

 

Kellékszavatosság

A Vásárló a Társaság hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Társasággal szemben a Ptk. alapján. 

A Vásárlót a kellékszavatossági igény alapján az alábbi jogok illetik meg: kérheti a termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve ha termék kijavítása vagy kicserélése lehetetlen vagy ha a kijavítás vagy kicserélés a Társaságnak – másik kellékszavatossági jog teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletkötelezettséget eredményezne. A Társaság a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta vagy ezeknek nem tud eleget tenni vagy a Vásárló kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt a Vásárló árleszállítást kérhet, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról a másikra is áttérhet, azonban az áttéréssel okozott költséget köteles a Társaságnak megfizetni, kivéve ha az áttérésre a Társaság adott okot vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A Vásárló a hibát a hiba felfedezése után késedelem nélkül, de legkésőbb, a hiba felfedezésétől számított két (2) hónapon belül köteles közölni a Társasággal.

A kellékszavatossági igény általános elévülési ideje egy (1) év, azonban amennyiben a Vásárló fogyasztó, úgy a kellékszavatosság elévülési ideje két (2) év, azaz a szerződés teljesítésétől számított két (2) év elteltével a fogyasztó vásárló nem érvényesíthet kellékszavatossági igényt a Társasággal szemben.

Amennyiben a fogyasztó Vásárló a kellékszavatossági igényét a szerződés teljesítésétől számított hat (6) hónapon belül érvényesíti, úgy a hiba közlésén illetve annak igazolásán kívül, hogy a terméket a Társaságtól vásárolta nincs további bizonyítási kötelezettsége. Amennyiben a fogyasztó Vásárló a kellékszavatossági igényét a szerződés teljesítésétől számított hat (6) hónap elteltével érvényesíti, úgy köteles bizonyítani azt, hogy a termék hibája már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

Kizárólag a fogyasztó Vásárló – választása szerint a kellékszavatossági igény érvényesítése helyett – a termék gyártójával szemben termékszavatossági igényt érvényesíthet.

A fogyasztó Vásárló a termékszavatossági igénye alapján a termék hibája esetén a termék kijavítását, vagy – ha a kijavítás megfelel ő határidőn belül, a fogyasztó Vásárló érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – kicserélését kérheti a gyártótól. Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A szerződés teljesítésétől fogva fogyasztó Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy a termék hibás volt.

A gyártó akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta, vagy forgalmazta, vagy a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

A fogyasztó Vásárló a termék ugyan azon hibája miatt választása szerint érvényesíthet kellékszavatossági igényt a vele szerződése kapcsolatban álló Társasággal szemben vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet a gyártóval szemben, ha ezen igények érvényesítésének a feltételei fennállnak. Ha a gyártó a termékszavatossági kötelezettségét teljesíti, és a terméket kijavítja vagy kicseréli, a kicserélt termékre, illetve a termék kijavítással érintett részére a fogyasztó Vásárlóval jogviszonyban álló Társaság kellékszavatossági kötelezettsége megszűnik, azonban a gyártó vonatkozásában fennmarad, a kijavított vagy kicserélt termék vonatkozásában kellékszavatossági kötelezettség a gyártót fogja terhelni.

A fogyasztó Vásárló a hibát késedelem, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított két (2) hónapon belül köteles közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó vásárló a felelős. A termék forgalomba hozatalától számított két (2) év elteltével a termékszavatossági igény érvényesítésének joga megszűnik.

 

Jótállás

A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt vagy termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Azonban a jótállás helyett érvényesíthető kellékszavatossági vagy termékszavatossági igény érvényesíthető.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett a kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási jogok megszűnése esetén a jogosult a szavatosság vagy kártérítés szabályai alapján kérje a hibás teljesítés orvoslását, ha ennek feltételei egyébként fennállnak. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás esteit.

 

 1. PANASZKEZELÉS 

Ha a fogyasztó Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Társaságunk a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztó Vásárlónak átadja vagy megküldi e-mailben. Társaságunk jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó Vásárló bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén. 

Amennyiben Társaságunk és a fogyasztó Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve Társaságunk üzletében (ügyfélszolgálatán) elérhető. Az ide írott bejegyzésekre Társaságunk 30 napon belül írásban válaszol.
 • A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.
 • A szóbeli panaszt Társaságunk köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Társaságunk a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén Társaságunk a jegyzőkönyvet a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. 
 • Az írásbeli panaszt a Társaságunk - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. 

Amennyiben Társaságunk és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

 • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 • Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

 1. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA, KIZÁRÁSA

A Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra. A Társaság semmilyen módon nem felelős az alábbiak miatt, bármilyen okból is következtek be:

 • bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást;
 • a Webáruházban megjelenített termék kifogyása. A Társaság bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.
 • Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.
 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
 • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
 • Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

A Társaság kizárja felelősségét minden közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Webáruházhoz való csatlakozás, a Webáruház megtekintése miatt következett be.

A Társaság nem vállal felelősséget az adatvesztésből, a szoftver-helyreállításból, állási időből a Vásárlónál esetlegesen felmerülő károkért és elmaradt haszonért, valamint a Vásárlónál bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért sem.

A Vásárló teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. A Társaság ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, illetve a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk”);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésnek eljárási szabályairól;
 • 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CIII. törvény;
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

A hivatkozott jogszabályok kötelező rendelkezései a szerződő felekre külön kikötés nélkül is irányadóak. 
 1. SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A www.med12.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a www.med12.hu weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogosult: a     "MED12 Sport & Medical." Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 

 

 1. ÁSZF HATÁLYA, MÓDOSÍTÁS, RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG

Jelen ÁSZF rendelkezései 2018. október 10. napján léptek hatályba. A Társaság bármikor jogosult a jelen ÁSZF jogszabályi keretek közötti módosítására. A Társaság az aktuális módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Vásárlókat. A módosítást követően a Webáruházban történő vásárlással a Vásárló elfogadja a módosított ÁSZF rendelkezéseit.

Az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

 

Budapest, 2020. január 1.